Middle Mastery

Academic - 

Eğer İngilizce ana diliniz değilse, Academic İngilizce konuşurken ve dinlerken kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Dil becerilerinizi geliştirmek ve kendinize güveninizi pekiştirmek;  markete gitmek, form doldurmak, iş aramak ya da işe başlamak gibi günlük yaşamda karşınıza çıkabilecek durumların üstesinden kolaylıkla gelmenize yardımcı olacaktır.


Academic kursu;

 • Heceleme, telaffuz ve dinleme becerilerinde etkinlikler yapmanıza,
 • Yazılı ve sözlü İngilizce ile kendinizi açıkça ifade etmenize,
 • Yazılı İngilizcenin farklı türlerini anlayabilmenize,
 • Anahtar kelimeleri yakalamanıza,
 • Noktalama işaretlerini emin olarak kullanmanıza,
 • İngiltere’yi ve İngiliz kültürünü anlamanıza büyük ölçüde yardımcı olur. 

Bu kurs, orta düzeyde bilgi ve beceriye sahip öğrencilerin ileri düzeylere geçişini kolaylaştırmaktadır. İçeriğindeki sözcük bilgisi, dil bilgisi, iletişim, rol oynama ve test bölümleriyle öğrencinin sıklıkla karşılaşabileceği durumlarda sahip olması gereken İngilizce bilgisini kazandırır. 

Kursu anlama konusunda tereddütleriniz olmasın; Academic pek çok farklı dilde destek sağlamaktadır.

 • Arapça
 • Kastilyan dili
 • Farsça
 • Gujarati dili
 • Kürtçe
 • Sırpça
 • Sylhet dili
 • Türkçe
 • Birmanca
 • Çek dili
 • Fransızca
 • Hintçe
 • Mandarin Çincesi
 • Somali dili
 • Tamilce
 • Vietnamca
 • Canton Lehçesi
 • Avrupa Portekizcesi
 • Yunanca
 • İtalyanca
 • Pencap dili
 • İspanyolca
 • Tai dili
 • Lehçe

Son zamanlardaki estyn raporu brıdgend kolejını yetişkin eğitiminde paranın karşılığını veren kaliteli bir topluluk olarak belirledi.

Bridgend Kolejindeki yöneticiler ve personel Country Borough Kurulu’nun Yetişkin Öğrenme Topluluğu ve Kütüphane Servisiyle birlikte çalışıyorlar. İşbirliğiyle birlikte toplum kökenli öğrenenler için genişleyen bir destek stratejisi uyguluyorlar. Bu çalışma bölgenin farklı kısımlarındaki Öğrenim Merkezlerindeki stratejik ağa, doğrudan öğrenim ortaklığı oluşturulmasında öncülük etmektedir.

Bridgend doğrudan öğrenim ortaklığına yerel bir eğitim sağlayıcısı olan Kütüphane Hizmeti ve gönüllü bir sektör organizasyonu olan Instant Muscle öncülük etmektedir. Bu ortaklık doğrudan öğrenimin sağlanmasına katkı sağlayan çalışanların sayısını arttırmaktadır.

Instant Muscle öğrenenleri bazı zihinsel problemlerden kurtaran ve onlara güven aşılayarak yeni beceriler edinmelerine yardımcı olan doğrudan öğrenim kurslarını öğrencilere başarılı bir biçimde iletmektedir.

Kütüphane hizmeti doğrudan öğrenmeyi İnsan Ağı ve Siberiletişim veri yollarında yer alan öğrenenlere yardımcı olmak için etkili bir biçimde kullanmaktadır.

Estyn’nin özellikle vurguladığı nokta Kolejin doğrudan öğrenim de ESOL’e (ana dili İngilizce olmayanlar için İngilizce) geçmeyi bekleyen öğrenenler için Academic programını kullanmasıydı.

En İyi Yöntem: Bridgend Koleji: ESOL bekleme listesindekilere doğrudan öğrenim programı Academic 'i uygular. Kolej doğrudan öğrenim Academic (İngilizce Öğrenim ve Öğretim Sistemi) kurslarda kayıtlı olan ESOL öğrencilerine fazladan alıştırma sunmak için çok etkili bir biçimde kullanmaktadır. 

Aynı zamanda sınıflara katılmak için bekleme listelerinde olan ESOL öğrencilerine okul harç ücretlerini sunmak için Academic'i çok etkili bir biçimde kullanır (Academic kullanıcılarının %37’si 2007’de ESOL bekleme listelerindeydi).

Sonuç olarak, kursa kayıtlı olanlar eğitimlerine takviye alırlar. Bir sınıfa katılmayı bekleyen öğrenenler ise İngilizce dil becerileri kazanmaya başlarlar.