Instructor Utilities

 

Instructor Utilities: Öğreticiye Yardımcı Uygulamalar

İçerik yönetimi için sağlanan bu uygulamalarla Academic’te bireysel ve grupla ilerlemeyi yönetebileceğiniz güçlü bir kayıt yönetimi ve raporlama aracına erişmiş olursunuz.

Bu araç, öğrencinin bölümlerde harcadığı zamanı ve öğrenci tarafından çalışma yapılan bölüm çeşitliliğini gösterir. Ayrıca, test sonuçlarına ulaşmayı ve öğrencinin dinleme, dil bilgisi, dinlediğini anlama, sözcük bilgisi ve telaffuz gibi farklı kritik dil becerilerindeki yeterliğini görmeyi sağlar. Bunun yanı sıra, hem bireysel hem de sınıf kayıtlarını sistematik bir biçimde izleyerek bireyi ve grubu süreçte değerlendirme olanağı sunar.

Öğretmen denetimi alanında, güncel raporlamayı, müfredat izleğini düzenleme olanağını ve diğer veri tabanlarındaki önemli kayıtları yönetmeyi de içeren birçok özellik sayesinde öğretmenler ve yöneticiler öğrencilerin performansları ve yeterlik edinimleri ile ilgili detaylı ve önemli bilgileri takip edebilirler.

İçerik Yönetimi Uygulamaları

  • Kayıt Yönetimi ve Raporlama Sistemini içerir.
  • Internet erişimiyle kolaylıkla ulaşılabilirdir.
  • Öğrenci gelişimini izler.
  • Tamamlanan dersleri takip eder.
  • Quiz ve test sonuçlarını kaydeder.
  • Öğrenciler veya sınıflar için ihtiyaca göre düzenlenebilecek müfredat izlekleri oluşturur.
  • ELLIT’te bölümlere ve etkinliklere harcanan zamanı gösterir.
  • Öğrenci veya sınıf çalışmalarının özetlerine erişim sağlar.