Master Pronunciation

 

Academic Master Pronunciation, öğrencilerin, sözcüklerin seslere nasıl dönüştüğünü ve bu seslerin nasıl oluştuğunu, çıkarıldığını öğrenmelerini sağlar. Video örnekleri, hareketli resimler ve ana dilde yönlendirmeler sayesinde her bir ses için dil, diş, damak koordinasyonunu öğrenirler. Kendi seslerini kaydederek ana dili İngilizce olan konuşmacıların sesleri ile karşılaştırabilirler. Bunlara ek olarak benzer sesler arasında net bir karşılaştırma ve ayrım yapmayı sağlayacak özellikleri de kapsamaktadır. 

Master Pronunciation’daki tüm anlatımlar ritim, vurgu ve tonlama gibi ses bilim kaynaklı çok çeşitli beceriler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu anlatımların her biri İngilizceyi telaffuz etmede kilit noktalara hâkim olmayı garantileyecek uygulama ortamı yaratmaktadır.

Alıştırmalarda yer alan yüzlerce ses bilimsel öge, öğrencilerin işitmede ayırt etme becerilerini geliştirir. Sese özgü tekerlemeler de daha çok ve derin telaffuz çalışması yapılmasını sağlar. Tüm bu etkinlikler öğrenenin dil ile ilgili geçmişteki yaşantısına bağlı olarak seçilebilir veya rastgele sunulabilir. Bu seçim kolaylığı da öğrenenlerin problem yaşadıkları seslere odaklanmalarına imkân verir.

Academic Master Pronunciation içerdiği yenilikçi özellikleriyle öğrenenin güveninin ve motivasyonun pekişmesini sağlar.

Academic Master Pronunciation

  • Ritim, vurgu ve tonlama anlatımları,
  • Yüzlerce konuşma ve mini diyalog,
  • Aksan düzeltme ve dinleme etkinlikleri,
  • Çok sayıda dilde telaffuz yönlendirmeleri,
  • Söyleyişle ilgili önemli noktaları gösteren hareketli görseller,
  • Yüzlerce en temel ses birimsel çift,
  • Kapsam dâhilinde verilen yaygın ifadeleri sınırsız sayıda dinleme, ses kaydı yapma ve kayıtları orijinal söylenişle karşılaştırma imkânı,
  • Telaffuz becerilerini geliştirecek çok sayıda tekerleme,
  • Tüm seviyelere uygun etkinlikler içermektedir.

online ingilizce , online english