Placement

 

Academic Placement öğrenenlerin İngilizcedeki yeterlik düzeylerini hızlı çözümlemelerle belirlemede ve Academic müfredatında hangi düzeye uygun olduğunu saptayarak ilgili eğitim bölümüne öğreneni yerleştirmede başvurulacak bir yardımcıdır.

İkinci dil olarak İngilizce öğretiminin en önemli noktalarından bir tanesi öncelikle öğrencinin ön öğrenmelerinin ve bilgi düzeyinin değerlendirilmesidir. Her öğrencinin öğrenmede ve bilgi birikiminde güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Geleneksel test yöntemleri çok zaman harcanılan uygulamalardır. Academic Placement, bilgisayar uyarlamalı test programlarının en moderni ve gelişmişidir. Öğrenenin, sözcük bilgisi, dinlediğini anlama ve dil bilgisi alanlarındaki yeteneklerini ve yeterliklerini kısa sürede saptar.

Her test belirli beceriler için hazırlanmış yüzlerce sorunun rastgele seçilerek bir araya gelmesiyle oluşur. Öğrenenin verdiği cevaplara göre, Academic Placement testin zorluğunu öğrencinin yeterliğine göre artırır veya azaltır. Bu otomatik olarak işleyen bilgisayar uyarlamalı test metodu, test beceri düzeylerini aştığında öğrencilerin hayal kırıklığına uğramalarını engeller; değerlendirme için gerekli zamanı kısaltır ve daha güvenilir kesin sonuçlara ulaştırır. Placement ayrıca tek başına değerlendirme aracı olarak da kullanılabilecek bir testtir. 

AcademicPlacement

  • Her seviye için idealdir
  • Kısa sürede sonuca ulaştırır
  • Öğrencinin zayıf ve güçlü yönlerini saptar
  • Sözcük bilgisi, dinlediğini anlama ve dil bilgisi alanlarını test eder
  • Öğrencilerin bireysel kazanımlarını gösterir
  • Academic’teki eğitim bölümlerine kısa sürede yerleştirme sağlar
  • Kayıt yönetimi ve raporlama sistemiyle tamamlanır

online ingilizce , online english , ingilizce