Eğitim Hizmetlerimiz

FİNANS EĞİTİMİ
Tanım : "Finansçı Olmayanlar İçin Finans Eğitimi; esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları anlayıp yorumlamak isteyen çalışanlar için gerçekleştirilecek olan eğitim programıdır.  "

  Aktif/Pasif yönetimi

  Aktüerya Matematiği

  Basel Standartları

  Dış Ticaret Finansmanı

  Finans Matematiği

  Finansal Analiz

  Finansal Değerleme Yöntemleri

  Finansal Yönetim

 Gayrimenkul Değerleme

  Halk Arz Süreci Yönetimi

  Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar

  Hisse Senedi Piyasaları

  İleri Sigortalıcılık

  Işletme Sermayesi Yönetimi

  Kaynak Maliyeti Hesaplamaları ve Yönetimi

  Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Araçları

  Portföy Yönetimi

  Reasürans

  Risk Yönetimi

  Sermaye Bütçelemesi

  Sigortacılıkta Hasar ve Tazminat Uygulamaları

  Tahvil ve Bono Piyasaları

  Temel Sigortacılık

  Temel ve Teknik Analiz

  Türev ve Araçlar

  Uluslararası Finansal Kurumlar

  Uluslararası Finansal Piyasalar

  Yapılandırılmış Finans

 

MUHASEBE & DENETİM EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : "Denetim bir işletmenin ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına ilişkin açıklanan 
bilgilerin önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunu belirtmek ve raporlamak 
amacıyla bu ekonomik faaliyetlere ve olaylara ilişkin bilgilerle ilgili kanıtların tarafsızca toplanması ,değerlenmesi ve sonucunun bilgi kullanıcılarına 
kullanıcılarına raporlanmasıdır."

  Banka Muhasebesi

  Bilişim Teknolojileri Denetim

  Bütçeleme ve Kontrol

  Enflasyon Muhasebesi

  Finansal Araçlar Muhasebesi

  Finansal Muhasebe

  İleri Muhasebe Teknikleri

  Kar Amacı Gütmeyen Ötgütlerde Muhasebe

  Kurumsal Yönetim,İçkontrol ve iç Denetim

  Maliyet Muhasebesi

  Muhasebe Denetimi

 

  Muhasebe Hileleri ve Bilanço Makyajlamaları

  Nakit Akım Analizi

  Risk Odaklı İç Denetim

  Sigorta Muhasebesi

  Türev Araçalar Muhasebesi

  Uluslararası Muhasebe Standartları

  Yönetim Muhasebesi

 

VERGİ EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım: "Vergi Eğitimi alanlar Müfettiş olabilir ve  10 yıl bu görevde kalmak ve yapılan sınavda da başarılı olmak koşuluyla “Yeminli Mali Müşavir” olmaya hak kazanmaktadırlar. "

  Serbest Bölgeler ve Vergi Uygulamaları

  Transfer Fiyatlandırma ve Uygulamaları

  Türk Vergi Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları

  Uluslararası Vergi Planlaması

 

İKTİSAT EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : "Ekonomik problemlere çözüm getirmek amacıyla ekonomik prensipleri uygulayan ve araştırma çalışmalarını yürüten kişidir."

  Genel Ekonomi

  İktisadi Tahmin Yöntemleri

  İktisatçılar İçin İstatistik

  Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması

  Merkez Bankası Bilanço Analizi ve Piyasalara Yansıması

  Para Teorisi ve Politikası

  Para,Döviz Sermaye Piyasaları

  Uluslararası Ekonomi

 

HUKUK & MEVZUAT EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : "Mevzuat yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru anayasa , kanun bunların takibi ve profesyonel işletim eğitimi "

  Banka Hukuku

  Bilişim Hukuku ve Etiği

  Borçlar Hukuku

  Gümrük Mevzuatı

  İcra iflas Hukuku

  İş Hukuku

  Kıymetli Evrak Hukuku

  Medeni Hukuk

  Rekabet Hukuku

  Sermaye Piyasası Mevduatı

  Sigorta Hukuku

 Ticaret Hukuku

  Türkiye-AB İlişkilerinin Hukuki Altyapısı

  Uluslararası Ticaret Hukuku

  Vergi Hukuku

 

BİLİŞİM EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : "Dün açılan bu kapının bir parçası olmak istemezmisiniz ? "

  E-İşletmecilik

  Sistem Analizi ve Tasarımı

  Veri Madenciliği

  Veri Bilgi Güvenliği Yönetimi

  Yönetim Bilişim Sistemeleri

 

PAZARLAMA EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : "Günlük yaşantımızda eğitim semineri olarak pazarlama eğitimi olarak daha iyidir. Büyük firmaların çoğu toplumun olduğu bölümlerde dükkân kiralayarak bu seminerleri katılmaktadırlar.

  Bayi Yönetimi

  Inovasyon ve yeni Ürün Geliştirme

  Marka Yönetimi

  Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Pazar Araştırma

  Pazarlama Stratejileri

  Reklam Stratejisi Yönetimi

  Reklam ve Satış Stratejileri

  Satış Yönetimi

  Sosyal Medyada Pazarlama

  Temel Pazarlama

  Tüketici Davranışları

  Uluslararası Pazarlama

İLETİŞİM EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : " İkna ve iletişim yönünüzü en üst seviyeye çıkaracak olan eğitim."

  İkna Stratejileri

  İletişim ve Kültür Yönetimi

  Medya ve iletişim Araştırmalarında Yeni Yönelimler

  Siyasal İleişim Yönetimi

  Stratejik İletişim Yönetimi

  Telefonda İletişim Teknikleri

  Yayımcılık Stratejileri

 

YÖNETİM & ORGANİZASYON EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : "Bu unsurları olan organlar, kişi veya grup anlaşılmakta, bazen de yönetim belirli bir bilgi topluluğu olarak ele alınarak bunun yöneticilerin karar verme ve önderlik gibi faaliyetlerinde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır."

  Girişimcilik

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  İşlemler Yönetimi

  Kalite Yönetimi

  Küresel Doğan İşletmeler

  Örgüt Terorisi

  Örgütsel Davranışlar

  Proje Yönetimi

  Temel İşletmecilik

  Uluslararası İşletmecilik

Yönetici Asistanları İçin Ofis

Yönetici Asistanları İçin Ofis Yönetimi

YABANCI DİL EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
Tanım : " Çeşitli dilleri ileri , orta , başlangıç gibi düzeylerde öğrenebileceğiniz eğitimdir."

  KPDS
  ÜDS
  TOEFL-IBT
  TOEIC
  ICAO LEVEL 4
  TOEFL-IBT Simülasyon Sınavı
  Online English (Kurumlara Özel)
  Genel İngilizce
  Genel Rusça
  Genel İspanyolca
  Genel İtalyanca
  Genel Almanca
  Konuşma Kulübü
  Busıness English

 ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI

Bankacılıkta Operasyonel İşlemler

Bankacılıkta Şube Performans Yönetimi

Bankalarda Kredi Kanalı Yönetimi

Kredilendirme Teknikleri

Sorunlu Krediler Yönetimi

Temel Bankacılık Bilgileri

Bankacılar İçin Finansal Analiz

Bankacılar İçin Genel Ekonomi

Bankacılıkta /Aktif Pasif Yönetimi

Bankacılıkta Kaynak Maliyeti Hesaplamaları ve Yönetim

Bankacılıkta Risk Yönetimi

Bankacılıkta Türev Araçlar Muhasebesi

Bankalarda Bütçeleme ve Kontrol

Bankalarda Kurumsal Yönetim ,İç Kontrol ve İç Denetim

Basel Standartları ve Bankalara Etkileri

Banka Hukuku

Banka Muhasebesi

Enflasyon Muhasebesi

Finansal Araçlar Muhasebesi

Finansal Değerleme Yöntemleri

Gayrimenkul Değerleme

Hisse Senedi Piyasaları

İcra İflas Hukuku

İktisadi Tahmin Yöntemleri

Iktisatçilar İçin İstatistik

Kıymetli Evrak Hukuku

Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Araçları

Merkez bankası Bilanço Analizi ve Piyasalara Yansıması

Muhasebe Hileleri ve Bilanço Makyajlamaları

Para Teorisi ve Politikası

Para,Döviz Sermaye Piyasaları

Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası Mevzuatı

Tahvil ve bono Piyasaları

Ticaret Hukuku

Türev Araçlar

Uluslararası Ekonomi

Uluslararası Finansal Kurumlar

Uluslararası Finansal Piyasalar

Vergi Hukuku

Yapılandırılmış Finans

ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI

AB Enerji Hukuku

Doğalgaz Piyasası ve İşleyişi

Elektirik Piyasası ve İşleyişi

Enerji Özelleştirmeleri

Enerji Politikalarını Etkileyen Makroekonomik Faktöerler

Enerji Projeleri Yönetimi

Enerji Sektöründe Finansal Yönetim

Enerji Şirketlerinde Yönetim

Enerji Ticareti

Enerji Türev Araçları ve Piyasaları

Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi

Enerji Piyasasında Rekabet

Güneş Enerjisi

Kömür Piyasası ve İşleyişi

LPG Piyasası ve İşleyişi

Petrol Piyasası ve İşyeyişi

Rüzgar Enerjisi

Termik Santral Yönetimi

Türkiye ve Dünyada Nükleer Enerji

Türkiyede Enerji Hukuku

Uluslararası Enerji Hukuku

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 

ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI

Biletleme

Hava Ulaştırma Ekonomisi

Hava Ulaştırma Yönetimi

Havaalanı Tasarim ve Standartları

Havaalanı Yönetimi

Havacılık Esasları ve Terminolojisi

Havacılık Hukuku

Havacılıkta Kalite Güvence Sistemleri

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Yönetimi

Sivil Havacılık Kabinde İlkyardım

Sivil Havacılık Kabinde Yolcu Hizmetleri Yönetimi

Sivil Havacılık Yönetimi

Sivil Havacılıkta Güvenlik

Türk & Dünya Sivil Havacılığı ve Tarihçesi

Uçuş Harekat Yöntemi

Uçuş Teorisi ve Meteoroloji

Uçuşta Servis

ICAO Level 4

ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI

Gayrimenkul Geliştirme ve Proje Yönetimi

Gayrimenkul Mesleki Mevzuatı ve Etik Kurallar

Gayrimenkul Proje Koordinasyonu

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

Konsept Geliştirme ve Kimlik Tanımlama

Finans Matematiği

Gayrimenkul Değerleme

Inovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme

Marka Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Pazar Araştırma

Pazarlama Stratejileri

Reklam ve Satış Stratejileri

içerikleri talebiniz doğrultusunda revize edilerek sektörünüze yönelik hale getirilmektedir.Eğitim hizmeti verdiğimiz diğer sektörlerden başlıcalar aşağıda belirtilmektedir.

-İletişim

-Kar Amacı Gütmeyen Örgütler

-Otomotiv

-Perakende & AVM

-Sağlık

-Turizm ve Otelcilik

-Ulaştırma

-Yerel Yönetimler

 ÖNERİLEN KONU BAŞLIKLARI

Algı Yönetimi

Çatışma Yönetimi

Diksiyon ve Türkçeyi Etkili Kullanma

Eleştirel Düşünme

Etkili İletişim ve Beden Dili

Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri

Etkili ve Hızlı Okuma

Halka Arz Süreci Yönetimi

İkna Stratejileri

Liderlik

Protolol Kuralları

Stres Yönetimi

Yöneticiler İçin Bütçeleme ve Kontrol

Yöneticiler İçin Finansal Analiz

Yöneticiler İçin Finansal Muhasebe

Yöneticiler İçin Finansal Yönetim

Yöneticiler İçin Genel Ekonomi

Yöneticiler İçin Pazarlama Stratejileri

Yöneticiler İçin Risk Yönetimi

Zaman Yönetim